Privacy

We nemen uw privacy serieus en doen ons uiterste best er voor te zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk blijft en vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina leggen we u daarom graag uit wat u op dit vlak van ons mag verwachten

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen verkopen, verhuren, leasen of anderszins ter beschikking stellen. Daarop zijn twee uitzonderingen:
A) we stellen uw gegevens (onder voorwaarden) ter beschikking aan derden als die derden uw gegevens nodig hebben om uw bestelling uit te kunnen voeren. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
B) we stellen uw gegevens doorgaans beschikbaar als we hiertoe door een gerechtelijk bevel gedwongen worden.

Cookies en ons cookiebeleid
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Wij wijzen u er overigens op dat u uw browser zo kunt instellen dat deze geen cookies ontvangt of opslaat. Hoe u dat instelt is browser afhankelijk. Gezien de grote verscheidenheid aan browsers verwijzen we u hiervoor naar de handleiding van de door uw geïnstalleerde browser(s).

Eenmaal geïnstalleerde cookies kunt u verwijderen via je browser-instellingen. Ook hiervoor geldt dat we u voor de exacte werkwijze verwijzen naar de helpbestanden van de betreffende browser.

Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze privacy policy dan horen we dat graag. De meest efficiënte manier is gebruik te maken van het formulier elders op deze website.

Het internet is dynamisch en constant in ontwikkeling. Ook wat betreft privacy. Deze pagina kan dan ook zonder aankondiging vooraf door ons worden aangepast.

Laatste update: december 2013